För en resurseffektiv vardag - Fritidsförvaltningen

Fyll i ett kort formulär och få chansen att vinna choklad, samtidigt som du gör en insats för framtidens resurssmarta arbetsplats!

Varje formulär tar ungefär 5 minuter att fylla i och är helt anonyma. Formulären skickas till din mejl.

Resultatet av enkäterna kommer, tillsammans med bland annat åtgärder för ett mer resurssmart Malmö stad, presenteras i en rapport. Rapporten kommer att vara färdig i slutet av 2021.

Tack för din insats!