För en resurseffektiv vardag - stadskontoret

Fyll i en enkät och gör en insats för framtidens resurssmarta arbetsplats!

Enkäten tar ungefär 5 minuter att fylla i och är helt anonym. Formulären skickas till din mejl.

Resultatet av enkäterna kommer, tillsammans med bland annat åtgärder för ett mer resurssmart Malmö stad, presenteras i en rapport. Rapporten kommer att vara färdig i slutet av 2021.

Tack för din insats!