Klimatneutral organisation

Malmö stad har nästan nått målet om att bli en klimatneutral organisation när det gäller användning av energi till värme, el och transporter. Malmö stad arbetar även för att minska klimatpåverkan från organisationens konsumtion av varor och tjänster.

Malmö stads organisation är till 98 procent klimatneutral om man ser till el, värme och transporter. Malmö stads el och uppvärmning är 100 procent förnybar och Malmö stads fordonsflotta består idag nästan helt av el- och gasfordon.

Malmö stad arbetar även för att minska klimatpåverkan från organisationens konsumtion av varor och tjänster såsom mat, möbler och engångsartiklar.

Senast ändrad: 2021-03-03 10:07