Klimatomställning Malmö

För att nå Malmös klimatmål har Malmö stad initierat Klimatomställning Malmö. En kraftsamling för att mobilisera näringsliv, offentliga verksamheter, akademi, föreningar och Malmöbor att öka takten i klimatomställningen.

Klimatomställningen kan innebära stora vinster för samhället såsom fler arbetstillfällen, stärkt välfärd, god livsmiljö och hälsa, frisk natur och ökad konkurrenskraft. Aktörer i Malmö har goda möjlighet att gå före och utveckla de lösningar som kommer efterfrågas i framtiden och många har redan påbörjat detta arbete. Men för att öka takten i klimatomställningen måste offentlig sektor, akademi, civilsamhälle och privat sektor samarbeta på ett sätt man inte gjort tidigare. Vi måste också få till gemensamma regler på lokal, nationell och global nivå som gynnar klimatomställningen.

Samarbetsarena för hållbar utveckling

För att underlätta samarbete mellan aktörer som vill bidra till ett hållbart Malmö har Malmö stad initierat Klimatomställning Malmö. En samarbetsarena där olika aktörer ska samverka kring omställningsområden som har potential att kraftigt minska Malmös klimatpåverkan. Med en gemensam bild av Malmös utmaningar och möjligheter kan vi tillsammans vara med och påverka utvecklingen och ställa om på ett sätt som ger bäst effekt för både klimat, miljö och samhälle.

Malmö stads klimat- och miljömål fokuserar på vår tids stora utmaningar för städer: klimatpåverkan, god livsmiljö och frisk natur. År 2030 ska Malmö försörjas med 100 procent förnybar och återvunnen energi, de geografiska växthusgasutsläppen ska ha minskat med 70 procent jämfört med år 1990 och de konsumtionsbaserade utsläppen ska vara på god väg till en hållbar nivå.

Kontakta oss

Postadress
Miljöförvaltningen
Malmö stad
205 80 Malmö

Besöksadress
Bergsgatan 17
Visa på karta

Projektledare:
Jonas Kamleh
E-post: jonas.kamleh@malmo.se

Telefon: 0709-11 83 10