Miljölägeskonferensen

Illustration av miljöprogramsmål Sveriges klimatsmartaste stad av Jojograf

Illustration av miljöprogramsmål Sveriges klimatsmartaste stad av Jojograf

Miljölägesdagen är en årlig konferens. Då presenteras Malmö stads miljöredovisning och vi blickar fram mot det kommande året tillsammans med Malmö stads förvaltningar och externa aktörer.

År 2021 äger konferensen rum den 10 juni och görs i digital form.