Matpolicy för Malmö stad

Policyn för hållbar utveckling och mat antogs av Kommunfullmäktige 2010 och är hela kommunens gemensamma ansvar. Policyn ska bidra till att maten i Malmö ska vara god, bra och säker för alla.

Syftet med policyn är att bidra till ett hållbart Malmö med friska medborgare. Matens betydelse i Malmö stads egna verksamheter ska stärkas och Malmö stads egna matinköp ska bli mer hållbara, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Dessutom ska Malmö genom sin representation och evenemangsverksamhet föregå med gott exempel och servera klimatsmart och säker mat.

Ät S.M.A.R.T.-modellen

I Malmö jobbar vi enligt Ät S.M.A.R.T-modellen. Smart står för:

  • Större andel vegetabilier
  • Mindre tomma kalorier
  • Andelen ekologiskt ökas
  • Rätt kött, rätt grönsaker
  • Transportsnålt