$left
$middle

Frizon

Frizonen är viktig för att logotypen ska vara tydlig. Frizonen är det minsta utrymmet som ska hållas fritt från text eller annan grafik. Däremot går det utmärkt att lägga logotypen på en bakgrundsfärg eller i en bild.

Frizonen sträcker sig lika långt från logotypens kant som från kanten till logotypens mitt. För att logotypen vid alla tillfällen och tillämpningar ska vara tydlig ska ingen text läggas i frizonen.

Kontakta oss

sv