$left
$middle

Grundform

Logotypen för Malmö stad har funnits och används sedan år 2000. På många sätt har den blivit en igenkännbar symbol för den verksamhet som bedrivs inom organisationen.

För att göra det enklare både för oss som ska använda logotypen och för alla som ska uppfatta avsändaren som en och samma har vi renodlat den. Grundformen är densamma som tidigare och byggda på denna bas finns det nu två andra utföranden. Inga andra ska förekomma.

Grundform
I sin grundform är logotypen komplett med symbol och text i en sammanhållen bild. Grundformen är utgångspunkten och den variant som ska användas i de allra flesta fall.

Logotypens färger
Malmö stads logotyp har fem färger. Det är viktigt att det exempelvis inte är vilken grön färg som helst utan just den som är angiven här bredvid. Att hålla färgerna är lika viktigt som att symbolen i sig används på rätt
sätt och att typsnittet alltid är detsamma.

Beroende på vilket medium du ska använda så definieras färgerna på olika sätt:

  • Pantoneskalan ska du använda när det är viktigt med en exakt färgåtergivning, som för exempelvis brevpapper och visitkort.
  • CMYK (cyan, magenta, gult, svart) är det vanligaste sättet på vilket man definierar färger för trycksaksproduktioner.
  • RGB (rött, grönt, blått) är skalan som används vid digitala produktioner, som till exempel power pointpresentationer.
  • Hexadecimalt är webbproducenternas skala.
Pantone
Grön 349 C
CMYK
90129540
RGB
410656
Hexadecimal
#046A38
Pantone
Svart
CMYK
000100
RGB
000
Hexadecimal
#000000
Pantone
Grå 428 C
CMYK
104414
RGB
193198200
Hexadecimal
#C1C6C8
Pantone
Röd 186 CVC
CMYK
2100856
RGB
2001646
Hexadecimal
#C8102E
Pantone
Gul 130 CVC
CMYK
0321000
RGB
2421690
Hexadecimal
#F2A900

Kontakta oss

sv