$left
$middle

Placering och storlek

Den enkla regeln är att Malmö stads logotyp ska placeras nere i högra hörnet.

Enda undantagen är:

  • Eurosize, där den placeras uppe i högra hörnet.
  • När logotypen används som avsändare på baksidan, se kapitlet om avsändare.

Det finns ingen motsvarande enkel regel för hur stor den ska vara. Inte desto mindre är det viktigt att storleken blir rätt, eftersom proportionerna är viktiga för ett enhetligt intryck – men också för tydlighetens skull.

Logotypens grundform får exempelvis inte vara mindre än 12 mm, för att färgsepareringen ska kunna genomföras på ett bra sätt.

Placering och storlek på trycksaker
Logotypen ska alltid placeras nere i högra hörnet på trycksaker av alla slag. För rätt placering i hörnet ska du använda frizonen och låt denna tangera det utfallande formatet. Hur stor logotypen ska vara ser du i tabellen här under.

Placering och storlek på annonser
I annonser placeras logotypen på samma sätt som vid trycksaksproduktioner. Vid samannonsering ska Malmö stads logotyp ligga på ”sin” plats och de andra inordnas därefter.

Logotypens bredd vid de vanligaste formaten  
Minsta tryckbara format12 mm 
A615 mm 
A518 mm 
A420 mm 
A322 mm 
Tabloid24 mm 
50x70 cm30 mm 
70x100 cm35 mm 
Eurosize120 mm 

Kontakta oss

sv