$left
$middle

Eurosize

Eurosize-affisch med logotypen rätt placerad

På affischerna som ska sitta i Eurosizeramarna ska logotypen i sin grundform placeras i det övre högra hörnet. Det beror på att logotypen annars skulle skymmas. Eurosize är en belyst utomhusskylt med måtten 1188 x 1750 mm.

Frizonen mot kanten är egentligen 60 mm men med tanke på den ram som Eurosize-affischen sitter i måste frizonen vara 80 mm.

Viktigt att tänka på vid utformning av Eurosize och affischer generellt är att hålla budskapet enkelt och formen ren från allt för mycket detaljer och uttryck. Textmängd ska hållas kort och koncis.

Tydlighet och att det ska gå att uppfatta med ett långt betraktningsavstånd är viktigt. Låt gärna fotografiska bildobjekt sträcka sig över hela ytan, förutsatt att det finns en lugn yta att lägga logo och textbudskap på, vill säga.

Vid enbart textbudskap är det bra om färgvalen görs så att det blir hög kontrast mellan textfärg och bakgrundsfärg.

Typografi
Här ska vi använda en specialtypografering. Sätt texten i Myriad Bold, minska radavståndet till lika mycket som graden och knip det - 50/100. Tätheten som uppstår mellan bokstäverna och raderna kan göra texten svårläslig i andra sammanhang, och bör därför aldrig användas annars, men på en affisch där texten är stor är det att föredra. Det skulle se lite glest ut med vanlig typografering.

Exempel på utformning av Eurosize