$left
$middle

Tillämpningar

Nej!
När logotypen läggs på en bild får denna inte vara för rörig. Logotypen drunknar.

Ja!
Däremot går det bra att lägga logotypen mot ett lugnt utsnitt av bilden.

Nej!
Är bilden mörk får du inte använda logotypen i färg. Kontrasterna blir för dåliga.

Ja!
Den negativa logotypen klarar sig bättre mot den mörka bilden.

Nej!
Sidhuvudsuppställningen, med namnet på förvaltningen utskriven, får inte användas på affischer, framsidan av
trycksaker etc.

Ja!
Här ska istället logotypens grundform finnas.

Kontakta oss

sv