$left
$middle

02. Typografi

I ett grafiskt profilprogram finns fem delar, alla lika viktiga för ett tydligt och hållbart resultat: logotyp, färg, grafiska element, bilder och typografi.

Typografin har som sin viktigaste uppgift att göra texten så lättillgänglig och läsvänlig som möjligt. Här finns en lång rad regler och rekommendationer, många av dem härstammar från medeltidens handskrifter. Här beskrivs allt från hur marginaler ska utformas och hur stora bokstavsmellanrum ska vara till radlängder (helst mellan 50 och 70 tecken).

Men typografin har också en viktig roll som gemensam nämnare inom ett grafiskt profilprogram. Därför är det viktigt att välja typsnittsskärningar med omsorg, liksom dess storlekar och kombinationer. Innan vi går in på praktiken kan det vara intressant att känna till något om typografins termer och grundregler.

Typografiska termer och grundregler
När man talar om storlekar på bokstäver talar man om punkter. 1 punkt = 0,376 mm och 1 cicero = 12 punkter = 4,51 mm. Denna måttskala utvecklades under 1700- och 1800-talet i Frankrike. Punkten används också för att ange radavståndet (kägeln). Radlängder, dvs utrymmet för texten, mäts i cicero eller millimeter medan själva texten brukar anges i antal nedslag per rad.

Ett och samma typsnitt innehåller tecken i olika snittvarianter med olika grundformer (gemen, versal, rak, kursiv), grovlekar eller sorter (mager, halvfet osv.), bredder eller vidder (smal, normal osv.). De olika typsnitten brukar delas in i antikva och groteska.

De antikva typsnitten har tjockare lodräta än vågräta streck. Dessa typsnitt har karaktäristiska klackar eller seriffer på staplarna. Groteskernas streck är lika tjocka och bokstäverna saknar seriffer. Groteskerna kallas också raka typsnitt.

Malmö stads typsnitt
Vad gäller typsnitten för Malmö stad finns det fem olika skärningar som tar hand om allt från rubriker till bildtexter. De fem skärningarna är hämtade från typsnittsfamiljen Myriad. Som alternativt respektive kompletterande typsnitt får Arial och Garamond användas.

Kontakta oss

sv