$left
$middle

01. Huvudtypsnittet

Vad gäller typsnitten för Malmö stad finns det fyra olika skärningar som tar hand om allt från rubriker till bildtexter. De fyra skärningarna är hämtade från typsnittsfamiljen Myriad. Som alternativt respektive kompletterande typsnitt får Arial och Garamond användas.

Myriad är ett klassiskt typsnitt med en något modern skärning. Lätt, tillgängligt och väldigt tydligt. Ett mjukt och inbjudande typsnitt som fungerar bra såväl för den största rubrik som för den minsta bildtext.

Myriad finns i en rad olika skärningar. Trots att det handlar om ett och samma typsnitt så skulle det enhetliga uttrycket gå förlorat om alla varianter var tillåtna, därför finns bara Myriad Light, -Regular, -Italic samt -Bold.

Myriad Pro Light

 

Myriad Pro Regular

 

Myriad Pro Italic

 

Myriad Pro Bold

Kontakta oss

sv