$left
$middle

Rubriksättning

Som rubriktypsnitt ska Myriad Bold användas, såväl versal/gemen som versal. För ett enkelt och enhetligt uttryck används skärningen utan spärrning eller kerning (undantaget mellanrubriker).

Som mellanrubrik ska du använda Myriad Bold, versal. För att få mellanrubriken lättläst och luftig ska den spärras + 10/100, vilket betyder att mellanrummet mellan bokstäverna blir 10% större än normalt. Storleken är densamma som texttypsnittets.

Som underrubrik ska du använda Myriad Bold, versal/gemen, + 0. Storleken är densamma som texttypsnittets.

Ja! Så här ska rubriken se ut.

Nej! Så här får rubriken inte se ut.

Färg på rubriker

Det är tillåtet att använda färg i rubriker, dock bara en färg åt gången och bara de mörka färgerna.

Kontakta oss

sv