$left
$middle

Sättning av löpande text

All löpande text ska sättas i Myriad Pro Light. Bara undantagsvis får det alternativa typsnittet användas.

För löpande text ska du använda Myriad Pro Light, ospärrad (+ 0) med ligaturer. Texten ska aldrig sättas i mindre grad än 8 pt.

För löpande text med indrag ska du använda Myriad Pro Light, ospärrad (+ 0) med ligaturer. Indragen ska vara en fyrkant stora. Texten ska aldrig sättas i mindre grad än 8 pt.

För bildtexter ska du använda Myriad Pro Regular. Skärningen är mycket tydlig.

Ligaturer
När två bokstäver går i eller förbinds med varandra kallas det för en ligatur. Ligaturernas största förtjänst är att läsbarheten förbättras.

Kontakta oss

sv