$left
$middle

Typografiska tillämpningar

I praktiken ser typsnitten ut som utdraget här under. Myriad bildar en både vänlig och lättläst helhet och oavsett vilka grader man väljer så är textbilden lätt igenkännlig om du använder de riktiga skärningarna och rätt inbördes förhållande. Texten ska sättas med rak vänster och öppen höger.

Vad gäller vid löpande text med indrag

Indrag vid löpande text ska vara en fyrkant stora. Använder du 12 punkters radavstånd skall du använda 12 punkters indrag.

1. Huvudrubrik
Myriad Pro Bold, versal/gemen, 14/16 pt,+ 0.

2. Löpande brödtext
Myriad Pro Light, 9/12 pt med ligaturer, + 0.

3. Löpande brödtext med indrag
För löpande text ska du använda Myriad Pro Light, ospärrad (+0) med ligaturer. Indragen ska vara en fyrkant stora. Texten ska aldrig sättas i mindre grad än 8 pt.

4. Mellanrubrik
Myriad Pro Bold, versal, 9/10 pt, + 10/100.

5. Underrubrik
Myriad Pro Bold, versal/gemen, 9/10 pt, + 0.

Spaltbredd
Spaltbredden bör vara mellan 45 och 65 nedslag.

Exempel

E-65 - Framsidor

Uppslag

Annons

sv