$left
$middle

02. Alternativt typsnitt

Finns inte Myriad Pro till hands fungerar Arial som alternativt typsnitt och ska användas precis som angivet för Myriad Pro. Bland annat innebär det att Garamond är kompletterande typsnitt även till Arial.

Arial Light

Arial Regular

Arial Regular Italic

Arial Bold

Kontakta oss

sv