$left
$middle

Tillämpning av alternativt typsnitt

1. Huvudrubrik
Arial Bold versal/gemen 14/16pt, +0

2. Löpande brödtext
Arial Light, 8/12pt med ligaturer, +0

3. Löpande brödtext med indrag
För löpande text ska du använda Arial Light, ospärrad (+0) med ligaturer. Indragen ska vara en fyrkant stora. Texten ska aldrig sättas i mindre grad än 8 pt.

4. Mellanrubrik
Arial Bold versal 9pt, +0

5. Underrubrik
Arial Bold versal/gemen 9 pt, +0

Spaltbredd
Spaltbredden bör vara mellan 46 och 65 nedslag.

Kontakta oss

sv