$left
$middle

03. Kompletterande typsnitt

Garamond är det kompletterande typsnittet till Myriad Pro och ska enbart användas för löpande text. Anledningen att Garamond finns som kompletterande typsnitt är att Myriad Pro kan upplevas som svårläst om textmassan är stor som t ex i rapporter. Även när Garamond används för den löpande texten ska Myriad Pro användas för rubriker och bildtext.

Adobe Garamond Regular

Adobe Garamond Italic

Adobe Garamond Bold

Kontakta oss

sv