$left
$middle

Tillämpning av kompletterande typsnitt

1. Huvudrubrik
Myriad Pro Bold versal/gemen 14/16pt, +0

2. Löpande brödtext
Garamond Regular, 9/11pt med ligaturer, +0

3. Löpande brödtext med indrag
För löpande text ska du använda Garamond Regular, ospärrad (+0) med ligaturer. Indragen ska vara en fyrkant stora. Texten ska aldrig sättas i mindre grad än 8pt.

4. Mellanrubrik
Myriad Pro Bold versal 9pt, +0

5. Underrubrik
Myriad Pro Bold versal/gemen 9 pt, +0

Spaltbredd
Spaltbredden bör vara mellan 46 och 65 nedslag.

Kontakta oss

sv