$left
$middle

04. Felaktig användning

Här följer några exempel på hur man inte får använda typsnitten.

Lägg aldrig en rubrik i rund cirkel över en hel framsida.

Lägg aldrig en rubrik uppdelat med ett ord per ruta i höjd.

Använd aldrig en rubrik där texten innehåller en bild.

Använd aldrig skugga på rubrik.

Inverterade texter är generellt svårare att läsa och svårare att få bra i tryck. Om du ska använda det så gör det endast i Myriad och inte i för liten grad.

Ja! Negativ text får lov att användas sparsamt om den sätts i Myriad.

Nej! Negativ text får inte lov att användas i komplementtypsnittet.

Kontakta oss

sv