$left
$middle

04. Bildspråk

Bilden är en av de viktigaste delarna i det grafiska programmet. De bilder som används ska stödja de grundvärden som finns i Malmö stads kommunikation.

I den meningen är det viktigt att bilderna ger samma intryck; att bildspråket inte spretar. Detta inte minst beroende på att bildernas innehåll kommer att variera från beskrivande till emotionella.

En ledstjärna för arbetet med bilder är att de ska skapa tydlighet och närhet, de får aldrig vara kalla och avståndstagande. Bilderna ska ha ett direkt tilltal och handla om mottagaren snarare än avsändaren. Det innebär exempelvis hellre bilder på människor än på hus, hellre på individer än på grupper. Det är först när vi uppnår en trygg kommunikation med läsaren/betraktaren som vi har en möjlighet att nå fram med det vi har att säga.

Lekfullt – Humor/glädje – Kontrastrikt – Enkelt/okomplicerat – Färgstarkt – Spontant – Självsäkert

Känslan

Vad bilder ska föreställa är inget som kan bestämmas i förväg. Allra minst i en grafisk manual. Det är naturligtvis helt och hållet ämnet, avsändaren och målgruppen som bestämmer det.

Däremot är det på sin plats att beskriva känslan i bilden och framförallt handlar den om lekfullheten i uttrycket, värmen, kontrasterna och färgerna. Närvaron är viktig och en bra bild med rätt känsla förmedlar den.

Kontakta oss

sv