$left
$middle

04. Grafiska element

En av de fem ingredienserna i den grafiska profilen är de grafiska elementen. Här får du veta du dessa kan användas.

De används för att komplettera bilder, färger eller text och göra produktionen såväl lättare som intressantare. Det kan behövas en mjukare form som bryter det rätvinkliga mönstret. Men det är inget tvång att använda de grafiska elementen. Se dem som en möjlighet och inget som nödvändigtvis måste finnas med. Använd dem sparsamt.

Gatorna är det som gör ett samhälle av en samling hus. Gatorna är det som för människor tillsammans, som leder ut ur staden likaväl som in i den. På sätt och vis är gatunätet Malmös blodomlopp och nervsystem; infrastrukturen som gör mötena både möjliga och många.

Variationer av mönster
De tre olika mönstren har ingen inbördes ordning eller viktning. De är helt enkelt tre utsnitt ur Malmös gatunät som ger möjlighet till variation i det grafiska uttrycket.

Mönstret ska aldrig användas i någon storlek som är mindre än 100% av mönstrets orginalstorlek.

Ladda ner samtliga versioner av det grafiska elementet Zip, 3.3 MB. (Zip, 3.3 MB)

Grått mönster
Mönstret fungerar bra som bakgrund eller
som diskret ton bakom text eller bild.

Mönster mot färgplatta
Mönstret fungerar bra mot färgplattor.
Här finns stora möjligheter
till variation.

Mönster negativt mot svart
eller färgplatta
Mönstret fungerar bra mot färgplattor.
Här finns stora möjligheter
till variation.

Tjockare variant av mönster
Alla mönster finns även i en
tjockare variant och kan användas
på alla sätt som det tunna kan
användas, grått, mot färgplatta,
negativt mot svart eller färgplatta.