$left
$middle

01. Förslag på användning

Här är det grafiska vita mönstret lagt mot en rosa platta, för att balansera den stora bilden och den vita marginalen.

Här är mönstret lagt negativt mot färgplattan för att ge sidan ett starkare grafiskt uttryck.

Det negativa mönstret ger foldern en diskret grafisk förstärkning, utan att konkurrera med bilden.

Tre sätt att använda mönstret på

Trots olika bildstorlekar, beskärningar och färgplattor upfattas de tre olika sidorna som en och samma avsändare.

Exempel 1

Exempel 2

Exempel 3

Kontakta oss

sv