02. Felaktig användning

Grafiska elementet får ej användas på fotografier så att det täcker t ex. ansikten.

Använd endast ett grafiskt element per sida.

Grafiska elementet ska endast användas utfallande mot en definierad yta.