$left
$middle

Tillgänglig video

Lag om tillgänglighet till digital offentlig service är en ny lag som syftar till ökad digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. Tidsberoende media (t ex video) ska uppfylla kraven från och med den 23 september 2020.

Tillgänglighet handlar inte bara om att göra videofilmen tillgänglig för personer med funktionsvariation utan att göra något som är bra för alla.

Lagen gäller myndigheter, landsting, kommuner och andra aktörer som räknas som offentligrättsliga organ, det vill säga aktörer som anses vara en upphandlande myndighet. Men lagen gäller också skattefinansierade aktörer som utför samhällstjänster och en stor del av statliga och kommunala bolag.

Det är Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) som kommer att genomföra tillsyn och se till så att reglerna följs.

sv