$left
$middle

Tillgänglighetskonferens

På den här sidan direktsände vi konferensen ”Tillgänglig video på webben” den 20 april 2018.

Konferensen hölls på Stadsbiblioteket i Malmö och arrangeras av Malmö stad i samarbete med Post- och telestyrelsen.

Sändningen gjordes i två olika versioner; en med direkttextning och en med både syntolkning och teckenspråkstolkning. Versionen med textning kommer inom kort.

Dokumentation

På nedanstående länk finns dokumentation från dagen:
https://webbriktlinjer.se/2018/04/20/tillganglig-video-malmo/

Version med syntolkning och teckenspråkstolkning

sv