$left
$middle

Icorn 2018 - Safe not silent

Den 2–4 maj 2018 stod Malmö stad som värd och medarrangör när ICORN – international cities of refuge network – sammankallade sin generalförsamling för konferensdagar.

Syftet var att diskutera villkoren för gästfrihet, solidaritet och yttrandefrihet samt skydd och främjande av konstnärliga yrkesutövare som är hotade i sina hemländer. Generalförsamlingens program skedde mestadels bakom stängda dörrar men allmänheten bjöds också in att ta del av ett publikt ICORN-program som anknyter till ICORN:s syfte.

Publikt program

Under veckan arrangerade Malmö stad även ett publikt ICORN-program som anknöt till årets ICORN-tema "Safe not silent". Exklusivt var att Mai Khôi Chém Gió gjorde en spelning på Malmö Live och att Mike van Graans pjäs When Swallows Cry visades på Malmö Live. Programmet var gratis. 

safe not silent
sv