$left
$middle

StickUt

Det interaktiva forskningsprojektet ”StickUt Malmö” har under två år utforskat och utvärderat olika former för att bedriva delar av det arbete som vanligtvis bedrivs inomhus – utomhus.

Fem förvaltningar inom Malmö stad har deltagit i studien tillsammans med Malmö universitet och resultaten, vilka är positiva men också visar på utmaningar, presenteras den 19 till den 23 augusti i olika forum i Malmö.

StickUt Malmö är ett interaktivt forskningsprojekt som bedrivs i samarbete mellan Malmö stad och Malmö universitet, med stöd från Europeiska Socialfonden. Projektets syfte är att finna nya former att utveckla ett mer innovativt och hållbart arbetsliv genom att utmana rådande normer kring arbete som vanligtvis bedrivs inomhus. I projektet har deltagarna provat och utvärderat olika former för arbete utomhus, i den urbana närmiljön.

Kärnan i projektidén är att utforskandet bäst görs genom ett aktivt experimenterande och gemensamt kunskapande, i samarbete mellan forskning och praktik, i syfte att bli klokare tillsammans. Projektet startade den 1 september 2017 och i augusti 2019 avslutas den första delen av forskningsarbetet med StickUt-veckan, där de initiala resultaten från studien tillsammans med Malmö stad presenteras.

Charlotte Petersson, projektledare och initiativtagare till StickUt och licentiand inom Urbana studier vid Malmö universitet, har projektet som bas för sitt pågående avhandlingsarbete.

– Det finns en bred forskning som visar på utevistelsens positiva effekter på allt från välbefinnande, återhämtning från stress och hälsa generellt till kreativitet, lärande och stärkta kognitiva funktioner. Det har varit oerhört spännande att tillsammans med Malmö stad utforska möjligheterna och inte minst identifiera de utmaningar som finns när vi ifrågasätter normerna för hur arbete ska bedrivas, säger Charlotte.

Fem förvaltningar i Malmö stad: Kulturförvaltningen, Fastighets- och gatukontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, samt HR-strategiska avdelningen på Stadskontoret har deltagit. Deltagarna har bland annat lyft det positiva med att variera stillasittandet framför datorn med utevistelse och att det både känns avstressande och stimulerande för såväl kreativitet som koncentrationsförmåga att arbeta utomhus. Men det finns även utmaningar som väder och utrustning men också de invanda mönstren kring hur arbete ska bedrivas.

Kontakt

  • Heléne Westberg, Projektledare StickUt Malmö, mobil: 0733 52 90 92, helene.westberg@malmo.se
  • Charlotte Petersson, Projektledare StickUt Malmö, adjunkt inom Ledarskap och organisation på Institutionen för urbana studier, Malmö universitet, mobil: 0725-47 38 47, charlotte.petersson@mau.se

Finansiär: Europeiska Socialfonden (ESF)

Projekttid:  170901–190831

Kontakta oss

sv