$left
$middle

StickUt Projektorganisation

Så här är vi organiserade:

Beställargrupp

 • Pernilla Conde Hellman (ordf.) Kulturdirektör
 • Per Hillbur, Prorektor Malmö universitet
 • Anna Bertilson, Fastighets- och gatudirektör
 • Rebecka Persson, Miljödirektör
 • Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör
 • Lena Wetterskog Sjöstedt, Chef för Kansliet för hållbar utveckling

Styrgrupp

 • Lena Wetterskog (ordf.) Chef för Kansliet för hållbar utveckling
 • Linda Johansson, Administrativ chef, Kulturförvaltningen
 • Per-Arne Nilsson, Chef för strategiavdelningen, Miljöförvaltningen
 • Susanne Serenhov, Chef för HR-avdelningen, Kulturförvaltningen
 • Johan Emanuelsson, Chef för strategiska avdelningen, Stadsbyggnadskontoret
 • Patrik Widerberg, Chef för planeringsavdelningen, Gatukontoret
 • Carina Funeskog, Enhetschef, HR-strategiska avdelningen
 • Anna Tullberg, HR-chef, Stadsbyggnadskontoret

Vetenskapligt råd

 • Ebba Lisberg Jensen, docent i Humanekologi, Malmö universitet
 • Susanna Toivanen, professor i Sociologi, Mälardalens högskola
 • Christina Bodin Danielsson, docent i Arkitektur, Kungliga Tekniska Högskolan
 • Cecilia Stenfors, post-doc i (Neuro-) Psykologi, Karolinska Institutet
 • Fredrika Mårtensson, docent i Miljöpsykologi, Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp
 • Eva Hoff, bitr. lektor i Psykologi, Lunds universitet
 • Per-Anders Hillgren, docent i Interaktionsdesign, Malmö universitet
 • Ann Light, professor i Design & Creative Technolgy, University of Sussex, UK

Projektgrupp

 • Charlotte Petersson, Malmö universitet – projektledare forskning
 • Heléne Westberg, Kulturförvaltningen – projektledare förändring
 • Ulrika Hybrant, Kulturförvaltningen – kommunikationsansvarig
 • Caroline Stenberg, Kulturförvaltningen – projektkoordinator/administrativt ansvarig
 • Olov Källgarn, Miljöförvaltningen – ansvarig deltagargrupp MF
 • Sverker Haraldsson, Gatukontoret – ansvarig deltagargrupp GK
 • Malin Johansson Tziampazis, Stadsbyggnadskontoret – ansvarig deltagargrupp SBK
 • Christoffer Frostgård, Kulturförvaltningen – ansvarig deltagargrupp KF
 • Terese Arnqvist, Gatukontoret – ansvarig deltagargrupp HR