$left
$middle

Vattenvetarna

Vattenvetarna är ett treårigt integrationsprojekt inom Science Center Malmö Museer. Genom att utveckla ett mobilt vattenlaboratorium ska Vattenvetarna öka förståelsen för vattenmiljöer och vårt livsviktiga vatten.

Man framför datorskärm med plankton på.

Foto: Jenny Eliasson / Malmö Museer

Vattenvetarna vänder sig till barn och unga 7–16 år och ambitionen är att väcka deras nyfikenhet och öka motivationen till fortsatt engagemang och kunskap. En röd tråd i projektet är därför upplevelsebaserat lärande. Att i fältstudier observera och samla in material som sedan analyseras i ett vattenlaboratorium ger visuella upplevelser som skapar inspiration och förståelse.

I projektet arbetar vi bland annat med:

Barn med flytvästar i en båt.

Foto: Marcus Markusson / Malmö Museer

Flicka med kikare.

Foto: Marcus Markusson / Malmö Museer

Barn med snorkel och cyklop.

Foto: Marcus Markusson / Malmö Museer

Barn kollar grodyngel i en balja.

Foto: Marcus Markusson / Malmö Museer

sv