$left
$middle

Fristad

Sedan 2010 tar Malmö stad emot fristadskonstnärer i samarbete med det internationella fristadsnätverket International Cities of Refuge Network (ICORN). Malmö har sedan 2014 två parallella stipendieprogram.

Fristadsprogrammet innebär att en författare, musiker, bildkonstnär, tecknare, scenkonstnär etc. som är utsatt för censur och/eller förföljelse i sitt hemland erbjuds ett tvåårigt stipendium, fri bostad och ett nätverk i staden och regionens kulturliv för att kunna utvecklas konstnärligt och att få arbeta fritt inom sitt konstområde.  

Vem kan erbjudas Fristad?

Valet av vilka konstnärer som erbjuds en fristad i Malmö görs i samarbete med ICORN och ibland i samråd med relevanta branschorganisationer.

Bakgrund

Sedan början av 1990-talet har enskilda städer runtom i Europa beslutat att bli fristäder åt förföljda författare. Ett tjugotal städer i Europa, samt Mexico City har samlats i det internationella nätverket ICORN — International Cities Of Refuge Network.

Malmö stad startade 2010 ett residensprogram i Malmö för förföljda författare och journalister. I samband med detta gick staden också med i det internationella fristadsnätverket International Cities of Refuge Network (ICORN).

Under 2014 beslutade man att, som första svenska stad, utvidga residensprogrammet till två parallella stipendieprogram som också omfattar övriga konstformer.

Kontakta oss

sv