Uppföljning arbete med Kulturstrategin

Det är mycket på gång, det är roligt! Det finns ett behov av att samla upp alla aktiviteter som sker inom arbetet med Kulturstrategin, för att kunna kommunicera internt och externt. Svara på de två frågorna utifrån ert specifika åtagande. Denna enkät kommer vi be er fylla i en gång per termin. 

Svara senast 28 april 2017.