THE LINE - Världens mest innovativa stråk & företagsmiljö?

I fjol utsågs Malmö av tidningen Forbes till världens fjärde mest innovativa stad. Vilken roll har The Line i detta? Hur illustreras detta i stråket? Hur bidrar de processer och samarbeten som försiggår i The Line till innovation? Vilken potential finns i The Line lokalt och globalt nu och i framtiden?


Vad är The Line?

The Line är ett organisationsutvecklingsprojekt där fokus ligger
på moderna verksamheter och arbetsplatser. Det är en samlad
konkurrenskraftig företagsmiljö med samarbete, gemenskap och nätverk.
Stadsmiljön, stadslivet och stadsrummen utvecklas så att de stöttar
verksamheter och arbetsplatser.

The Line - Atlas och konferens

The Line Atlas är en kartläggning och presentation av alla verksamheter längs stråket och hur dessa verksamheter ser på utvecklingen av stråket i framtiden.
I september 2014 hölls en konferens med alla samarbetspartners i The Line. 


Läs mer om The Line Atlas och slutsatserna från konferensen:

(pdf, 6.7 MB)The Line - Atlas (pdf, 6.7 MB)

Rapport – slutsatser från The Line-konferensen 24/9 2014 (pdf, 1.6 MB)

Var finns The Line?

The Line ligger mellan Centralstationen och Dockan och innefattar mer än 300 verksamheter och institutioner, 6000 medarbetare och 10000 studenter i en redan existerande och aktiv gemenskap (business community). The Line är ett stadsområde och ett stråk som sträcker sig från Anna Lindhs plats, längs Nordenskiöldsgatan, Isbergsgatan, över Dockplatsen och Östra Varvsgatan ned mot havet. 

Grundtanken med utvecklingsprojektet är att vidareutveckla verksamheterna, gemenskapen och stadsmiljön, både lokalt och globalt. Visionen kan vara att skapa världens mest innovativa företagsmiljö, de mest attraktiva och moderna arbetsplatserna och en stark gemenskap mellan verksamheter, institutioner och medarbetare. Allt i en inspirerande och attraktiv stadsmiljö som främjar innovation, utveckling, möten och ekonomisk tillväxt.

Vad händer i projektet?

The Lines projektgrupp banar väg för ett spännande samarbete mellan alla parter och har därför utarbetat en mer konkret arbetsplan. Den innehåller bland annat en kartläggning av ett urval verksamheter längs The Line, en medarbetarkonferens och en eventuell etablering av ett antal temporära aktiviteter längs The Line - Pop Up City. The Line undersöker utvecklingsmöjligheterna längs stråket, mötesplatser och andra urbana faciliteter. Lokaler, byggnader och platser kan användas och omformas på ett sätt som understryker den enskilda verksamheten och gemenskapen - Sharing Economy.

Vem står bakom?

Initiativet kommer från Malmö stad och i projektgruppen finns representanter från Stadsbyggnadskontoret/Malmö stad, Skanska, ÅF, ISU (Institutet för Hållbar Utveckling), Skånes Dansteater, Malmö Högskola samt fristående konsulter. Kartläggningen, Atlas, av The Line finansieras av Skanska. Heldagskonferensen finansieras av ISU och Malmö stad.


Senast ändrad: 2019-09-12 16:23