Forskaressäer till förstudien

Detta appendix består av texter författade av forskare som antingen ingått i den akademiska referensgrupp som bidragit till förstudien om ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum, eller på annat sätt kommit att beröras av arbetet.

De forskare som ingår i denna publikation representerar en bredd av akademiska inriktningar, som alla är intressanta för en flerdisciplinär forskning på ett  framtida demokrati- och migrationsmuseum med nationellt uppdrag. 

Texterna har skrivits under vintern 2016/2017 vid förstudierapportens slutförande och har på olika sätt bidragit till rapportens underlag, exempelvis genom att de pekar på olika möjligheter och risker med projektet. Men det är viktigt att poängtera att essäförfattarna förhåller sig helt självständigt till förstudiearbetet, och därför bör texterna helst ses som parallella diskussioner kring idén om ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum, utifrån respektive forskares perspektiv och akademiska utgångspunkt. En av forskarna i referensgruppen har intervjuats istället för att själv bidra med en text. 

Framsida på Forskaressäer - bidrag till förstudien

Klicka på bilden ovan för att ladda ner rapport

Senast ändrad: 2017-05-09 13:32