Safe Havens

Writers Jude Dibia and Bisi Alimi in conversation at Safe Havens 2015.

Safe Havens är en serie nätverkskonferenser i Malmö. Konferensen har sin utgångspunkt i ett mänskliga-rättighetsperspektiv och syftar till att vara en mötesplats för människorättsaktivister inom kultur och akademi. 

Konferensen skapas i en samarbetsprocess mellan olika kulturaktörer och organisationer, där fokus riktas på sambandet mellan kultur och mänskliga rättigheter. Dessutom är konferensen ett sätt att visualisera kopplingen mellan kultur och akademi i opinionsbildning och yttrandefrihetsfrågan samt att dela kunskap mellan kulturaktörer, forskare och organisationer inom mänskliga rättigheter.

Konferensen har sedan 2013 årligen arrangerats i Malmö, i olika former av samarbeten och partnerskap. Deltagande sker på inbjudan, kontakta oss gärna om du vill bli inbjuden eller vill rekommendera någon att bli inbjuden till nästa Safe Havens konferens.

Under de gångna åren har konferensen genomförts med stöd av- eller i samverkan mellan bl a Nordiska Ministerrådet,  Kuturdepartementet, Nordisk kulturkontakt, Kulturrådet, Region Skåne, PEN-America, SafeMUSE, Amnesty, Seriefrämjandet och i värdskap av Rörelsernas museum och Kulturförvaltningen Malmö Stad – en ICORN-fristad.

Senast ändrad: 2019-09-25 15:06