Wisdome Malmö

© Visualiseringscenter i Norrköping, Barabild.se

© Visualiseringscenter i Norrköping, Barabild.se

I början av 2021 inviger vi Wisdome Malmö på Malmö Museer! En upplevelsearena med domteater, digitala labb och lärmiljöer. Med visualiseringsteknik i framkant kommer Wisdome Malmö att erbjuda upplevelser som tar oss lite längre bort, lite närmare inpå och lite djupare än var vi tidigare varit.

En högteknologisk 360-graders domteater byggs där hörsalen nu är belägen på Teknikens och Sjöfartens hus. Projektionerna på den krökta ytan kommer att omge besökaren. Domen planeras invigas i början av 2021 och kommer att ha ca 60 sittplatser.

Mötesplats och kunskapsdelning

För att möjliggöra kvalitet på innehållet skapas också en mötesplats för kreativitet och innovationer. Tillsammans med offentliga aktörer, akademi och näringsliv bildas en arena för kunskapsdelning och möten mellan olika aktörer och museets besökare.

Med stöd från:

Senast ändrad: 2019-12-10 16:08