Möteplatser och utställningar

Grafisk bild. En person talar inför en publik. I bakgrunden av talaren en visualisering av en världskarta.

Nu finns en mängd olika förslag på hur lokalerna i det nya visualiseringscentret kan se ut. Bilden är en genrebild.

XR-labb, spontana mötesrum, motion capture och utställningsytor. Det råder ingen brist på idéer kopplat till hur det framtida visualiseringscentret ska se ut.

Intervjuer har genomförts, data har samlats in och potentiella användartyper har formulerats. Arbetet med konceptet går framåt och nu in i nästa fas. Alla idéer som samlats in kommer nu att prövas på fokusgrupper samtidigt som de bearbetas av inredningsarkitekter.

– Det är både klurigt och spännande att tratta ned alla de här idéerna och behoven som vi har fått från både intressenter och potentiella användare. Från kollaborativa spelmiljöer av fiktiva världar till framtidssimuleringar av en förändrad stad och publika experiment kring kognition och lärande, säger Chahaya Torlegård, projektkoordinator på Wisdome i Malmö.

Väldesignade ytor

Förutom ovan nämnda förslag finns det ett flertal önskemål om olika typer av mötesplatser. Både där möten mellan olika målgrupper kan ske men också ett behov av att dela upp målgrupper och användare. Exklusivitet kontra tillgänglighet är ett återkommande tema vilket ställer stora krav på väldesignade ytor som kan anpassas till såväl forskare, yrkesprofessionella samt barn och unga.

– En utmaning med att skapa ett koncept för många olika målgrupper är att det ska vara tillräckligt specifikt för att vara intressant för en enskild användarprofil men samtidigt tillräckligt öppet för att vara inkluderande. Här får vi arbeta med både platsen som sådan, öppettiderna och andra aspekter som kan få multifunktionella rum att bli användbara och inbjudande utan att tappa sin funktion.

Plats för pedagogisk verksamhet

Dessutom finns behov av stora interaktiva utställningsytor med plats för långtidsutställningar, men också mindre utställningsytor som är mer flexibla i sin utformning och snabbt kan ge plats åt visningar av produkter, lösningar, tillfälliga utställningar eller liknande. Kanske detta även kan bli en plats för seminarier, workshops, testbäddar eller pedagogisk verksamhet.

I slutet av april kommer det finnas ett par scenarier som en fokusgrupp sedan ska få göra risk-och konsekvensanalys på. Sedan i slutet av maj kommer slutrapporten och vi får ta del av funktions-och lokalprogram och nyckellärdomar.

Senast ändrad: 2020-03-31 16:10