$left
$middle

EnVRment på Malmö Museer

Foto: © Matilda Thulin / Malmö Museer,

Från testet av EnVRment på Malmö Museer © Matilda Thulin / Malmö Museer

Under 2019 testade Lunds universitet sitt VR-spel EnVRment på Malmö Museer. Testet skedde inom ramen för Wisdome-satsningen. Hösten 2020 fortsatte arbetet med nytt innehåll och nya test.

EnVRment är en VR-upplevelse kring hållbarhet och de val vi människor gör. Det är Kognitionsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet som tagit fram upplevelsen tillsammans med VR-labbet vid Lund tekniska högskola. Tillsammans med Malmö Museer vill man utforska om VR är ett verktyg som kan stärka lärandet hos skolelever när de besöker museer och science centers.

Hösten 2020 hade nytt innehåll lagts till spelet och pedagoger från Malmö Museer hade tagit fram ett helt nytt program. I fokus för det pedagogiska programmet är människans påverkan på våra hav och vattendrag, och med det nya materialet vill man skapa en större kontext och rikare innehåll för eleverna.

© Matilda Thulin / Malmö Museer

Den 23 oktober 2020 var klass 9A från Bäckagårdsskolan i Malmö inbjudna för att testa den samlade upplevelsen av VR-spel, kombinerat med en visning av akvariet på Malmö Museer. Eleverna fick berätta om sina upplevelser av EnVRment och projektet fick mycket värdefull feedback. Nu fortsätter arbetet med att justera både VR-spel och pedagogiskt program inför kommande tester och aktiviteter.