$left
$middle

Forskare möter konstnärer = sant

Foto: ESS

I dagarna har en inbjudan, ”Open Call”, gått ut till den residens* som Malmö Museer, European Spallation Source (ESS) samt Inter Art Center vid Lunds universitet ska genomföra.

ESS är en sameuropeisk forskningsanläggning som just nu byggs i Lund. Anläggningen kan liknas vid ett gigantiskt mikroskop, där neutroner används för att analysera prover på atom- och molekylnivå. Tanken är att konstnärer tillsammans med forskare från ESS i residensen ska ge sig i kast med en gemensam utmaning, nämligen: Hur kommunicera den komplexa forskning som kommer att ske på ESS de närmaste 50 åren? Förhoppningen är att mötet mellan konstnärer och forskare ger ESS perspektiv kring hur de ska relatera till sitt arbete och sin påverkan i regionen och världen - och också hjälpa dem att kommunicera sitt arbete.

I juni utser en jury de konstnärer som ska antas, och därefter startar dialogen mellan konstnärer och forskare vid ESS, en process som faciliteras av Inter Art Center och Malmö Museer. I höst planeras residensen att avrundas med ett forum där utkomsten och erfarenheterna presenteras.

Här hittar du inbjudan/Open Call (på engelska)

Rapid residency

Programmet utformas som en ”rapid residency”, som bland annat tagit inspiration från Science Gallery i Dublin. Där arbetar de utifrån en idé om att stötta konstnärer under pandemin, och där digitala möten med forskare har bidragit till att skapa en angelägen mötesplats mellan akademi, konst och kultur. En annan inspirationskälla i framtagandet av residensprogrammet* är det arbete som sker vid CERN.

*Residensprogram: Genom residensprogram får konstnärer och andra inom kreativa näringar möjlighet att verka under en tidsbegränsad period i en annan miljö än den vanliga. Residensprogram initieras för att öka utbyte av kunskap, skapa samarbeten, utveckla nya idéer men även för att ge utrymme för reflektion, nya influenser, bredda kontaktytor, och utforska det egna skapandet i en ny kontext (wikipedia).

Residensen är en del av samverkansprojektet Wisdome Innovation med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Malmö stad, Lunds universitet, Altitude Meetings AB, Malmö universitet, European Spallation Source (ESS) och Game Habitat Southern Sweden.