$left
$middle

Möt några av oss som arbetar i projektet

Projektkoordinatorer i zoommöte

I de kommande nyhetsbreven tänkte vi att några av dem som arbetar med Wisdome-satsningen i Malmö får presentera sig. Först ut är de fyra projektkoordinatorerna John McKenna, Karolina Svärdh, Pontus Wiahl och Louise Andersson.

Hej John, berätta vad du arbetar med?

Jag jobbar som samskapande koordinator. Det är en jätteviktig del av projektets arbete, som handlar om hur vi kan göra så att alla har de bästa förutsättningarna att engagera sig och känna ägarskap över det som händer.

Kan du ge exempel på vad som är på gång, nu när 2021 står för dörren?För mig är det mest spännande att styra upp ett residensprogram med samarbetspartners där vi kommer att bjuda in konstnärer, kreatörer och forskare för att vrida och vända på framtidens stora utmaningar. Och så är det en hel del spännande teknik och inspirerande verktyg som behöver införskaffas till det kommande centrat.

Vad tycker du är mest spännande med Malmös kommande visualiseringscenter?
När vi planerar aktiviteter så siktar jag mot att visualiseringscentret ska bli en plats där experter får inspiration, och att alla diverse insikter blir omhändertagna.

John når du på john.mckenna@malmo.se

Hej Karolina, berätta vad du arbetar med?

Jag är koordinator för projektets lärande och erfarenheter från aktiviteterna i projektet.

Kan du ge exempel på vad som är på gång, nu när 2021 står för dörren?
Projektet bryter ny mark i många avseenden, både vad gäller Malmö Museers utbud och arbetssätt, men också genom den mötesplats som kommer involvera många aktörers perspektiv, kompetenser och insikter. Under 2021 steppar vi upp och arbetar med strukturer för att ta tillvara erfarenheterna från allt som händer i projektets arbete, så att vi kan arbeta vidare med dem och bli ännu bättre.

Vad tycker du är mest spännande med Malmös kommande visualiseringscenter?
Det är nog just att vi genom samverkan och samskapande ger förutsättningar för möte mellan publik, kultur-, näringslivs-, och akademisektorn. Jag tror att det är så vi bäst bidrar till att kunskap och perspektiv kan spridas till allmänheten, och det är också det bästa sättet att ta både små och stora steg till att hitta lösningar på framtidens utmaningar.

Karolina når du på karolina.svardh@malmo.se

Hej Pontus, berätta vad du arbetar med?

Jag samordnar de aktiviteter kring innehåll som finns i projektet, allt från testbäddar kring hållbar stads- och samhällsutveckling till utställningar och installationer.

Kan du ge exempel på vad som är på gång, nu när 2021 står för dörren?
Arbetet med nästa sommars Wisdome Sustainability Lab har redan startat och är i full gång. Vi kommer även att arbeta vidare med EnVRment, ett spännande projekt vi jobbar med tillsammans med våra vänner på Lunds universitet. Här tittar vi på om och hur en VR-upplevelse kan stärka lärandet för elever i den miljö som ett museum erbjuder.

Inom ramen för testandet av visualiseringscentrets koncept, är tanken att göra en utställning kring visualiseringar. En arbetsgrupp med museipersonal har tillsatts och ska kompletteras med andra aktörer som kan vara intresserade. Det kommer att bli ett händelserikt 2021.

Vad tycker du är mest spännande med Malmös kommande visualiseringscenter?
Det finns så många spännande och kompetenta människor och organisationer runt om i regionen. Genom projektet har jag haft förmånen att träffa många av dessa och med visualiseringscentret på plats får fler möjlighet att dela denna upplevelse. Jag ser framför mig ett samlande nav för hela samhället där idéer kan utbytas och relationer skapas. Det är så vi bygger en hållbar framtid.

Pontus når du på pontus.wiahl@malmo.se

Hej Louise, berätta vad du arbetar med?

Jag är koordinator för det delmål som siktar mot att det etableras ett nätverk för visualiseringar kopplat till visualiseringscentret. Däri ligger också arbete med kommunikationen i projektet.

Kan du ge exempel på vad som är på gång, nu när 2021 står för dörren?
Vi planerar bland annat att ha nätverksträffar i kombination med så kallade ”pitch and match” tillsammans med våra samverkanspartners. Dessutom går kommunikationen in i en ny fas under 2021, där vi ska kommunicera allt mer rörande öppningen av domen och visualiseringscentret.

Vad tycker du är mest spännande med Malmös kommande visualiseringscenter?
Att vi tillsammans, olika aktörer i bred samverkan, kan bidra till samhällsutvecklingen genom att göra svåra och kluriga saker mer begripliga och intressanta. Och det med hjälp av visualiseringar och de otroliga möjligheter som där finns! Det kan låta lite högtravande och abstrakt kanske - men är ju superhäftigt när en tänker till lite extra!

Louise når du på louise.m.andersson@malmo.se