$left
$middle

Social hållbarhet i fokus i sommarens visualiseringar

Från sommarens WSL. Foto Matilda Thulin / Malmö Museer

Nu är sommarens lab ”Wisdome Sustainability Lab” (WSL2020) färdigt för i år. Visualiseringar har skapats och lärdomar har dragits, och nu drar planeringen igång inför sommaren 2021!

Från besöket på Malmö Museer. Foto: © Matilda Thulin / Malmö Museer

Precis som förra året engagerades ca 40 ungdomar uppdelat på två perioder. Den första veckan ägnades åt introduktion till projektet och sommarens arbete. En heldag besökte praktikanterna Malmö Museer, där de bland annat fick en exklusiv förhandstitt på byggplatsen för domen.

De fick också ta sig an ett minicase: i första omgången i samarbete med Wisdome-projektets samarbetspart ESS där de på kort tid skulle berätta om syftet med ESS på ett sätt begripligt för en vald målgrupp. I den andra perioden bestod uppdraget i att komma med förslag kring hur innergården på Teknikens och Sjöfartens hus kan gestaltas.

Från WSL 2020. Foto: © Marcus Marcusson / Malmö Museer

Resterande tid gick till labbets huvudarbete, det vill säga att praktikanterna själva formulerade utmaningar, tittade på lösningar och presenterade allt visuellt.

Social hållbarhet var i fokus för många, och ungdomarna lade ner mycket energi på sina projekt. Resultatet blev en mångfald av idéer:
Med mobila appar som Malmö Connect och Malmö för ungdomar skapades i den första perioden kommunikationssätt mellan politiker och malmöbor samt ett stöd för arbetssökande ungdomar. Några grupper valde mer rumsliga lösningar i form av modeller kring utbildning och segregation - såsom Studiehörnan, en plats där hela Malmö ges förutsättningar att klara sin skolgång samt Unipark, ett nytt universitetsområde som ska locka fler att bo i sydöstra Malmö.

Från WSL2020.Foto: © Matilda Thulin / Malmö Museer.

I den andra perioden producerades bland annat Get a Grip - en träningsapp med tips och karta. Enligt gruppen bakom appen ska kartan samla möjligheter till fysisk aktivitet i hela Malmö i syfte att komma med oväntade idéer, inspirera till träning och “undergräva ursäkten om otillgänglighet.”
En annan grupp gjorde en hemsida som samlar information om Malmös fritidsgårdar på ett och samma ställe, och en tredje skapade UNGA-040, en app för jobbsökande unga.

Arbetet och visualiseringarna presenterades vid vernissager på Rörelsernas museum i slutet av varje period.

Om Wisdome Sustainability Lab

Från WSL2020. © Marcus Marcusson / Malmö Museer

Wisdome Sustainability Lab är ett sätt att pröva former för samverkan och arbetsmetoder som kan komma att appliceras i det nya visualiseringscentret i Malmö. Ungdomar får genom Malmö stads sommarjobbs-satsning ”Ung i sommar” arbeta med utmaningar kopplade till hållbar utveckling. Med hjälp av handledare och experter från bland annat företag skapar de visualiseringar kring en eller flera samhällsutmaningar.

Labbet skapar en unik möjlighet till dialog mellan olika aktörer och bidrar samtidigt med nya perspektiv. Aktiviteterna ger värdefull kunskap kring hur det kommande visualiseringscentret kan bli en relevant, hållbar och inbjudande arena för utmaningsdriven innovation. nu drar planeringen igång inför nästa år, 2021, vilket blir det tredje året som labet genomförs.