$left
$middle

Wisdome Sustainability Lab 2020

Nu har planeringen för årets Wisdome Sustainability Lab startat. Detta årliga hållbarhetslabb är en testbädd för samskapande och samverkande med just hållbarhet i fokus, och har som ambition att skapa världens kanske viktigaste sommarjobb för unga Malmöbor.

Grafisk bild.Fem unga personer med träd som växer ut ur deras huvuden likt tankebubblor.

Ett utdrag ur en av de produktioner som ungdomarna gjorde under sommaren 2020.

Hur löser vi framtiden

Förra sommaren fick 40 ungdomar möjligheten att sommarjobba med några av vår tids största utmaningar. Hur löser man till exempel framtidens urbana vattenförsörjning? Varför är ekosystem och dess tjänster som pollinering och naturupplevelser viktiga att bevara i en allt mer teknologisk värld? Tillsammans med näringsliv, kommun och universitet fick ungdomarna skapa applikationer och animerade filmer kring sina egna funderingar och potentiella lösningar. Resultatet blev en rad produktioner, en ökad förståelse för hur viktiga men sköra vissa system är samt kunskap och erfarenhet kring nya spännande arbetsmetoder.

Nya ungdomar i sommar

I sommar är det dags igen, nya ungdomar och nya utmaningar. En arbetsgrupp har startat arbetet med att titta på förutsättningarna för årets upplaga och på vilket sätt ungdomars perspektiv kan göra skillnad för företag, forskning och stadens utveckling. Hållbarhetslabbet skapar en unik möjlighet till dialog mellan olika aktörer och bidrar samtidigt med nya perspektiv. Aktiviteterna ger också värdefull kunskap kring hur det kommande visualiseringscentret kan bli en relevant, hållbar och inbjudande arena för utmaningsdriven innovation.

– Hållbarhetslabbet ger oss ett bra verktyg att föra samman idéer och överbrygga både sektorer och generationsgränser. Förutom att vi kan få bredare resonemang kring olika frågor kommer det bli en väldigt rolig process att få arbeta med så många olika människor säger Erik Roupe, pedagog på Malmö Museer och del i arbetsgruppen.

Hur påverkas vi av viruset

Det rådande världsläget kan emellertid få konsekvenser för aktiviteten och därför kommer det nu att arbetas med olika scenarier och arbetsmetoder för att se hur allt kan genomföras på bästa möjliga sätt. Ambitionen är fortfarande att kunna erbjuda stadens unga medborgare en spännande utmaning och ett sommarjobb utöver det vanliga.