Framtidsscenarier i hållbarhetslabbet 2019

Sommaren 2019 arbetade 40 unga Malmöbor genom ”Ung i sommar” med utmaningar kopplade till hållbar utveckling. Med Wisdome Sustainability Lab vill museet pröva former för samverkan och samskapande.

Från filmen "Kunskap är makt".

Från filmen "Kunskap är makt".

Ungdomarna fick utforma och testa olika lösningar, och de tog fram visualiseringar som presenterades i slutet av jobbperioden. Till sin hjälp hade de handledare samt expertkunskap från företag som på olika sätt arbetar med visualiseringar.

Från filmen "Som man bäddar får man ligga".

Från filmen "Som man bäddar får man ligga".

I den första perioden blev resultatet olika appar kopplat till temat framtida vattenförsörjning. Apparna berörde på olika vis vikten av tillgång till färskvatten och hur vi ofta tar den för given.

I den andra perioden blev resultatet filmer som berör ekosystemtjänster på olika vis: från plastens skadliga inverkan på djur och natur till införande av ett skolämne kring ekosystem.

Lärdomar från årets satsning har samlats in, och utgör en värdefull input till kommande två somrars aktiviteter.