Wisdome - Bygget har startat

Byggarbetsplats inomhus. Ett antal byggställningar i ett större rum ganska svagt belyst av ett par bygglampor.

Nu har bygget av Wisdome i Malmö kommit igång. Så här ser det ut i den gamla hörsalen just nu, där den kommande domteatern är på gång.

Äntligen, the point of no return. Sedan i början av januari har TeamSkåne Bygg AB påbörjat processen med att förvandla en hörsal och ett antal rum och korridorer till Malmös nästa stora snackis, visualiseringscentret Wisdome.

Arbetet med att göra plats för Malmö Museers nya upplevelsearena är nu inne på den tredje etappen. Första etappen var att förändra våra lokaler för att klara den förväntade ökningen av besökare. Den andra etappen var att anpassa och inreda dessa lokaler som publik yta, vilket framför allt handlar om entrén till Teknikens och Sjöfartens hus.

Nu är vi i den tredje etappen, där vi kommer att iordningsställa lokalerna för själva domen och dess intilliggande labbmiljöer.

– Det här är ett mycket spännande och utmanande arbete som utbudsmässigt kan attrahera nya grupper och professioner, säger Bengt-Göran Pettersson, ansvarig för denna del av ombyggnationen.

Ny våning

För att få in en drygt 10 meter domeformad projektionsyta i Malmö Museers hörsal är vi tvungna att bygga på en våning. För att bära tyngden av den nya påbyggnaden måste dessutom grunden förstärkas och byggnadens bärande konstruktion byggas på. Självklart kommer det se helt annorlunda ut på insidan när arbetet är klart, men även utifrån kommer förbipasserande se hur byggnaden har vuxit och blivit högre på den aktuella huskroppen.

Dessutom ställer själva domtekniken tekniska utmaningar på bygget i form av ljudisolering, kylning och luftrening.

Ombyggnationen beräknas vara klar i november, och därefter kommer tekniken att installeras. Invigningen kommer sedan att ske under 2021 givet allt går som det skall.