Wisdome - Konceptutveckling

När man tänker på Wisdome är det lätt att se den domformade bioduken och dess wow-inspirerande filmer framför sig. Men det nya visualiseringscentret Malmö kommer bli så mycket mer, och vad detta ”mer” är arbetas just nu fram av konceptutvecklaren Chahaya Torlegård.

Grafisk visualisering av en museimiljö med bland annat en jordglob och ett miniberg.

En tidig visualisering av hur miljöerna kring domteatern skulle kunna se ut.

Sedan hösten 2019 har Chahaya Torlegård tillsammans med projektgruppen arbetat med att ta fram ett koncept för visualiseringscentret. Om den nya mötesplatsen på Malmö museer ska nå sin fulla och bestående potential i en ständigt rörlig och komplex värld, krävs en djupdykning i de utmaningar som våra besökare och användare står inför. Ett koncept som skapas ur en process där alla tänkbara möjligheter utforskas. Och där våra framtida användare står i fokus.

– I korthet handlar detta om att ta fram ett koncept för den yta som finns i och omkring själva domteatern, där besökare och andra målgrupper kan få ut ännu mer av sitt besök på centret. Att skapa en inspirerande plats för föreläsningar, labbverksamhet, rekrytering eller ja, nästan vad som helst. Allt är möjligt, och det är tillsammans med våra samarbetspartners inom staden, akademin och näringslivet som vi ska sätta fingret på vad det egentligen är vi vill skapa, säger Chahaya Torlegård, projektassistent på Malmö Museer.

Använadarna intervjuas

Just nu intervjuas potentiella användare för att vi bättre ska förstå både deras behov, förväntningar, mål och utmaningar. Parallellt med detta genomförs även ett antal workshops med dessa målgrupper, i syfte att hitta de mest relevanta och spännande användningsområdena och funktionerna för centret. Konceptutvecklingen är utformad för att testa och experimentera med olika arbetssätt, metoder och idéer. Och allt vi lär oss under den här processen kommer att spridas både i det nätverk vi bygger upp och i den interna organisationen.

När allt detta är klart har ett konceptförslag tagit form. Ett förslag som kommer att ligga till grund för ett framtida beslut och det fortsatta arbetet med hållbar drift och underhåll, sponsringsstrategi och verksamhetsplan. Kort och gott, ett papper på hur ett framtida visualiseringscenter i Malmö kommer att se ut och fungera.