Wisdome - Teknikupphandling

Teknikupphandlingen för Wisdome på Malmö Museer har nu inletts. På inköpslistan står bland annat projektorer, ljudanläggning, datorkluster och så själva domen förstås.

Nu påbörjas upphandlingen av Wisdomes teknik.

På uppdrag av Malmö stads upphandlingsenhet har en upphandlingskonsulten Per MolinColligo satt tänderna i en handfull leverantörers smörgåsbord av cutting edge-teknik tillsammans med en mindre arbetsgrupp från Malmö Museer.

Teknik som möter behoven

Inledningsvis fokuserar arbetet på att ta fram ett utkast till kravspecifikation. Detta utkast ska senare diskuteras med experter bland våra samarbetspartners. För oss är det viktigt att den teknik vi upphandlar möter upp mot de behov som våra samarbetspartners ser, samtidigt vi får det bästa vi kan få för pengarna.

Malmö Museer har som ambition att den teknik som handlas upp är ett tillskott för hela regionen och bidrar över tid till ett ekosystem av visualiseringsforskning och innehållsproduktion, säger Genti Cifliku, projektledare för Wisdome i Malmö.

Får experthjälp

För närvarande förs dialog med nyckelpersoner vid Malmö universitet, Lunds universitet och Blekinge tekniska högskola kring hur de kan medverka och bidra med sin expertis i den här processen. Dessutom är Visualiseringscenter C i Norrköping och Umeå universitet delaktiga i arbetet utifrån deras erfarenheter av liknande upphandlingar.

Vi kommer med andra ord arbeta för att bygga upp strategiska partnerskap kring den teknik som ska nyttjas och vara relevant för många aktörer över tid.

Upphandlingen beräknas vara klar under sommaren 2020 och tekniken på plats för installation under slutet av hösten 2020.