Wisdome Sustainability Lab

Från WSL2020. © Marcus Marcusson / Malmö Museer

Från WSL2020. © Marcus Marcusson / Malmö Museer

I Wisdome Sustainability Lab (WSL) skapar ungdomar med hjälp av handledare och experter från bland annat företag visualiseringar kring en eller flera samhällsutmaningar.

WSL arrangeras varje sommar under projekttiden för Wisdome Innovation. Hittills har det arrangerats somrarna 2019 och 2020. Ungdomar har då genom Malmö stads sommarjobbs-satsning ”Ung i sommar” fått arbeta med utmaningar kopplade till hållbar utveckling. Med hjälp av handledare och experter från bland annat företag har de skapat visualiseringar kring en eller flera samhällsutmaningar.

WSL är ett sätt att pröva former för samverkan och arbetsmetoder som kan komma att appliceras i det nya visualiseringscentret i Malmö. Labbet skapar en unik möjlighet till dialog mellan olika aktörer och bidrar samtidigt med nya perspektiv.

Aktiviteterna ger värdefull kunskap kring hur det kommande visualiseringscentret kan bli en relevant, hållbar och inbjudande arena för utmaningsdriven innovation. Just nu pågår planeringen inför sommaren 2021, vilket blir det tredje året som labbet genomförs.

För mer information om WSL kontakta Sara Lindström, Malmö Museer: sara.lindstrom@malmo.se