Safe Havens

Writers Jude Dibia and Bisi Alimi in conversation at Safe Havens 2015.

Safe Havens är en serie nätverkskonferenser i Malmö. Konferensen har sin utgångspunkt i ett mänskliga-rättighetsperspektiv och syftar till att vara en mötesplats för människorättsaktivister inom kultur och akademi. 

Konferensen skapas i en samarbetsprocess mellan olika kulturaktörer och organisationer, där fokus riktas på sambandet mellan kultur och mänskliga rättigheter. Dessutom är konferensen ett sätt att visualisera kopplingen mellan kultur och akademi i opinionsbildning och yttrandefrihetsfrågan samt att dela kunskap mellan kulturaktörer, forskare och organisationer inom mänskliga rättigheter.

Konferensen har sedan 2013 årligen arrangerats i Malmö, i olika former av samarbeten och partnerskap. Deltagande sker på inbjudan, kontakta oss gärna om du vill bli inbjuden eller vill rekommendera någon att bli inbjuden till nästa Safe Havens konferens.

Under de gångna åren har konferensen genomförts med stöd av- eller i samverkan mellan bl a Nordiska Ministerrådet,  Kuturdepartementet, Nordisk kulturkontakt, Kulturrådet, Region Skåne, PEN-America, SafeMUSE, Amnesty, Seriefrämjandet och i värdskap av Rörelsernas museum och Kulturförvaltningen Malmö Stad – en ICORN-fristad.

Safe Havens – the Malmö Meetings is a series of annual
network conferences in Malmö, Sweden.

The conference has its starting point in a human rights perspective and aims to be a meeting place for human rights defenders
within the arts and academia as a way to make visible cultural operators. The conference is organized in a process of collaboration between different cultural operators and organizations, where focus is directed on the connection between culture and human rights. Furthermore, the conference is a way of visualizing the significant position of culture and academia in human rightsvadvocacy and moving towards sharing and using knowledge between cultural operators, scholars and major human rights and cultural organizations.

The conference has been held annually in Malmö, Sweden, since 2013. Participation on invitation, please let us know if you
would like to be invited or want to recommend someone to be invited for the next Safe Havens conference.

Over the years, the conference has been arranged in various collaborations, with the support of- or in partnership between funders and organizations such as the Nordic Council of Ministers, the Swedish Ministry of Culture, , the Swedish Arts Council, Nordic Culture Point, the Region of Skåne, Amnesty, PEN-America, SafeMUSE, Seriefrämjandet hosted by the ICORN-City of Malmö, Department of Culture and the Museum of Movements.

Senast ändrad: 2019-02-25 13:39