Projekt inom Malmö stad

Ett antal projekt inom Malmö stad berör ekosystemtjänster. Här samlar vi dem.

BEST

BEST-projektet har vi studerat vilka möjligheter och hinder som finns för en integrering av ekosystemtjänster i den fysiska planeringen. 
Läs mer

MEST

Projektet undersöker möjligheterna att applicera konceptet ekosystemtjänster i planarbetet och genom detta bidra till Malmös hållbara stadsutveckling. Målet är att ta fram potentiella åtgärder och identifiera var i planprocessen de kan tillämpas.
Läs mer

BiodiverCity

BiodiverCity handlar om den gröna och hälsosamma staden. Målet är att utveckla produkter, tjänster och processer som främjar och ökar stadens biologiska mångfald med visionen om en grönare, mer attraktiv och hälsosam stad.
Läs mer

C/O City

Målet med C/O City är att ta fram verktyg och metoder för ökad hänsyn till ekosystemtjänster vid stadsplanering.
Läs mer

 

Senast ändrad: 2018-08-07 09:12